فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 7

تحلیل مدرسه ابتدایی در فرانسه

در این فایل مدرسه ابتدایی واقع در فرانسه مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای27اسلایدقابل ویرایش می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی مجتمع تجاری چونگ کینگ

در این فایل مجتمع تجاری چونگ کینگ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای15 اسلاید می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل طراحی مجتمع Infinitus Plaza در گوانگژو چین

در این فایل مجتمع Infinitus Plaza واقع در گوانگژو چین مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای12اسلاید می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل طراحی Pierres Vivesمون پلیه، فرانسه

در این فایل طراحی Pierres Vivesمون پلیه با کاربری ساختمان اداری دولتی واقع در فرانسه مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای18اسلاید می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است. پی یر ویو Pierresvives نام ساختمان درخت گونه دولت محلی استان ارو در شهر مون پلیه در نزدیکی مرز ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مدرسه معماری اسلو-نروژ

در این فایل مدرسه معماری اسلو واقع در نروژ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای14اسلاید می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل هتل آمارین کرواسی

در این فایل هتل آمارین کرواسی مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای17اسلاید می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل هتل W Barcelona بارسلونا

در این فایل هتل W Barcelona بارسلونا مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای21اسلاید می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل معماری مدرسه Burntwoodبریتانیا

در این فایل مدرسه Burntwoodبریتانیا مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای39اسلاید می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل مرکز فرهنگی EDP لیسبون

در این فایل مرکز فرهنگی EDP لیسبون مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای11اسلاید می باشد.این فایل برای رشته معماری تهیه شده است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی